Projecten

Dorcas Ministries Hongarije (DMH) wil samen met gemeenschappen werken aan het creëren van nieuwe mogelijkheden voor de armen in deze gemeenschappen. Omdat er bijna geen banen zijn en de kennis om zelf een bedrijf te starten ontbreekt, wil DMH een plek creëren waar mensen nieuwe business ideeën ontwikkelen en nieuwe, succesvolle bedrijven kunnen starten. Gecombineerd …

Hongarije – Project integratie kansarmen Lees verder »

MBC en Life Vision hebben als gemeenschappelijk doel te zoeken naar mogelijkheden om de armste groepen in het land te stimuleren en te helpen hun eigen micro-business op te zetten en zo in hun dagelijkse behoeften te kunnen voorzien. Waar mogelijk kan dit uitgroeien tot grotere bedrijven of livelihood centra, die werk kunnen bieden aan …

Life Vision – Project Business Training Center Lees verder »

Het initiatief voor dit project is genomen door MBC en CCT als response op de extreem hoge niveau van armoede en werkloosheid onder gezinnen in de doelgebieden. De activiteiten zijn een vervolg van de uitgebouwde samenwerking van de beide organisaties. CCT heeft veel ervaring in het werken met spaargroepen in grote delen van het land …

Vastenactie- Project Big business for Small people Lees verder »

Good Neighbors (GN) en MBC4YOU kwamen tot de conclusie dat de MBC methode van het trainen en coachen van kansarmen, voor het genereren van inkomsten, het succes van de inkomensgeneratie centra van GN kan vergroten. Tevens kan het de mogelijkheid creëren voor individuele mensen om zelf een bedrijf te beginnen. Het project is daarom gericht …

Good Neighbors – Project voor lokaal en internationaal Lees verder »

MBC4YOU is een opleidings- en adviescentrum voor micro-ondernemingen voor de armen in de Filipijnen. Het helpt hen om een eigen inkomen te generen om in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzoen. Het traint hen hoe ze een stabiel bedrijf kunnen starten, en draagt hieraan bij door de beschikbare professionele vaardigheden en hulpmiddelen. MBC4YOU coacht de …

MBC4YOU centrum in de Filipijnen Lees verder »

Het project heeft een looptijd van 2 jaar en is bedoeld om 14 pastors van de kleine en arme kerken in Payatas, een van de grootste sloppenwijken van Manilla, op te leiden tot trainers op het gebied van bedrijfsontwikkeling. Zij zullen getraind worden in het verzorgen van de trainingen die ontwikkeld zijn door stichting MBC. …

CBM – Project trainers voor Payatas Lees verder »

Het project is bedoeld om bij te dragen aan verbetering van de levensomstandigheden van extreem arme en kwetsbare gezinnen in de Filippijnen, door hen te helpen een eigen inkomen te genereren. Het project wordt uitgevoerd samen met CCT (Center for Community Transformation). Doelstelling Het project heeft als doel: Het Project Het project wordt uitgevoerd in …

Cordaid – Project voor de kansarmen Lees verder »

MINA heeft als micro-financieringsorganisatie ten doel om de armoede te doen verminderen in Mongolië. Als een belangrijk onderdeel daarvan willen ze ondernemers beter toerusten, teneinde de economische ontwikkelingen in het land te kunnen bewerkstelligen. Maar ook om daardoor mensen in nood nieuwe hoop en een visie voor de toekomst te geven. Het langetermijn doel van …

MINA – Project voor het koude Mongolië Lees verder »

Het langetermijn doel van TBDG is een formele oprichting van een Business Training Center, om hun klanten op te leiden in Business Development en hen te helpen bij het opzetten en runnen van een bedrijf. Daarvoor zal TBDG het MBC-programma overnemen en profiteren van de ervaring en bewezen methode van MBC. Het Projectplan Het totale …

TBDG – Project Business Center Lees verder »

Het project van Stichting MBC (MBC) en CIC is gericht op het trainen van een team van medewerkers in Georgië, teneinde hen toe te rusten voor een op te richten Business Training Centrum. Tijdens de eerste fase zal de aandacht gericht zijn op toepassing hiervan binnen de eigen organisatie en het optimaliseert de bedrijven die …

CIC – Project Business Incubatie voor vluchtelingen Lees verder »

Op 16 december 2017 kwam de tropische storm Urduja (Kai-tak) aan land in Oost-Samar en baande zich een weg door het centrale deel van de Filippijnen, waarbij een groot aantal slachtoffers en schade aan de infrastructuur en landbouw het vervolg van waren. De provincie Biliran in de oostelijke Visayas-regio leed een schade van Php 760.000.000 …

PhilRads – Project na tyfoon Urduja Lees verder »