Landen

Lokaties waar MBC actief is

MBC helpt lokale organisaties om wereldwijd Business Training Centers op te zetten teneinde armoede te bestrijden

MBC treedt op als Centre of Excellence voor de lokale organisatie die geïnteresseerd is in het bevorderen en ondersteunen van bedrijfsontwikkeling voor extreem arme en kwetsbare doelgroepen. MBC helpt deze organisatie om hun doelgroep in staat te stellen een eigen inkomen te genereren door het starten van Micro-Businesses of Livelihood Centra.

De materialen, kennis en ervaring van MBC zijn inzetbaar in vele delen van de wereld waar dezelfde uitdagingen spelen. MBC help partners wereldwijd om een eigen Business Training Centrum in hun werkveld te creëren, waarbij ze gebruik kunnen maken van de MBC training- en coaching methode en de hiervoor ontwikkelde materialen.

Ga naar het menu Onze Landen voor informatie over de verschillende landen waar MBC werkzaam is.

Partners in de landen waar we werkzaam zijn: