Visie en missie

Visie

Beëindigen van armoede in de wereld door op lokale schaal mensen in staat te stellen in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Mensen bewust maken van hun potentieel en capaciteiten, en hoe zij dit kunnen gebruiken om kansen te creëren voor zichzelf en anderen.

Missie

Maatschappelijk kansarme mensen economisch perspectief bieden, door hen te trainen als startend ondernemer en hen te coachen bij het starten van hun bedrijf.

Over Stichting MBC

Stichting MBC is op een organische manier opgericht, als vervolg op het ontwikkelingswerk in de Filipijnen. De gebieden waar we werken kenmerken zich door een gebrek aan toekomstperspectief voor een deel van de bevolking. Stichting MBC schept mogelijkheden om, door samenwerking met lokale organisaties, kansarme mensen een training en coaching aan te bieden, die hen nieuwe mogelijkheden geeft. Het help hen om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, en daardoor ook een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling van de lokale omgeving en het land.

Lokaal en Duidelijk

MBC heeft een unieke werkwijze door lokale werkgroepen en organisaties toe te rusten ter bevordering van de lokale economie. MBC hanteert duidelijke regels, beproefde structuren, en heldere principes en richtlijnen.

Door met de lokale bevolking samen te werken, in een voor hen bekende taal, en het werkgebied overzichtelijk te houden, biedt MBC een stuk duidelijkheid. Door dit lokale initiatief is de aanpak minder gevoelig voor globale (economische) ontwikkelen, wat de continuïteit bevordert.

Integer en Duurzaam

Medewerkers, trainers van MBC en haar partnerorganisaties zijn mensen die zich voor de medemens inzetten, zonder winstoogmerk. Zij hebben geen dubbele agenda en zijn niet gericht op eigen winst, invloed, macht, aanzien of eer. MBC heeft een financieel transparant beleid.

MBC streeft ernaar de lokale organisaties te leren hoe zij een business training center kunnen opzetten, en hoe de hierdoor tot stand gekomen bedrijfjes duurzaam kunnen blijven bestaan.