Onze Hulpmiddelen

MBC heeft een pakket aan hulpmiddelen ontwikkeld voor alle onderdelen van het proces. Dit bevat alles wat nodig is voor de potentiële ondernemers, voor de trainers, de coaches, en voor het evalueren van de business plannen. Tevens is een boekhoudsysteem ontwikkeld, dat de coach in staat stelt te analyseren in hoeverre de praktijk overeenkomt met de verwachting en wanneer er bijgestuurd moet worden.

MBC training- en coaching pakket

Basis Training voor business

 • Generate your Business Idea training: GYB werkboek,
 • Start your Business training:  SYB werkboek, Business plan concept werkboek
 • Business Ideeën: Handboek met 32 business modellen

Evaluatie van de Business plannen

 • Software voor de evaluatie van het Business Plan.
 • Business plan interviewer: werkboek
 • Business plan evaluator:  werkboek

Coaching van de business

 • Coaches Training: werkboek

Voor de trainers

 • GYB Trainers Manual, PowerPoint materiaal, Hulpmaterialen
 • SYB Trainers Manual, PowerPoint materiaal, Hulpmaterialen
 • Coaches training Manual

Administratie en Evaluatie van het bedrijf

Er is een eenvoudig boekhoudsysteem ontwikkeld voor de startende (of lopene) bedrijfjes. Deze boekhoudapplicatie op de mobiele telefoon, samen met de hierop afgestemde webapplicatie, stelt de coach in staat de status van het bedrijfje te analyseren en zijn adviezen hierop af te stemmen. Voor de ontwikkeling van dit pakket zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • De ondernemer heeft geen kennis en ervaring met boekhouding, maar is op de hoogte van het businessmodel zoals onderwezen is in de SYB-training;
 • Er is niet altijd een internetverbinding voorhanden;
 • De ondernemer heeft over het algemeen geen computer tot zijn beschikking, maar kan wel gebruik maken van een mobiele telefoon.

Hulpmiddelen voor het runnnen en coachen van de bedrijfjes:

 • Mobile applicatie voor boekhouding
 • Web applicatie voor analyse en coachen van het bedrijf

Evaluatie van het Business plan

Voordat de ondernemer een bedrijf start, moet hij eerste een businessplan maken. Het concept daarvan is het resultaat van de SYB training. Door het persoonlijke contact tussen de ondernemer en de adviseur komen ze erachter of de onderneming die ze voor ogen hebben een goede kans van slagen heeft, en een stabiel inkomen kan creëren voor de ondernemer en zijn staf.

Voor de evaluatie van het concept wordt gebruik gemaakt van de hiervoor ontwikkelde software, waarmee mogelijke fouten gecheckt worden en zichtbaar wordt waar de knelpunten zitten. Als eindresultaat genereert dit het definitieve business plan, als basis voor de financiering, en als handboek voor de ondernemer en zijn coach.