Land

Tajikistan

Tadjiksitan is een bergachtig land en heeft een agrarische samenleving waarvan de meeste mensen op het platteland dan wel in geïsoleerde gebieden wonen, en heeft een beperkte infrastructuur. Het land is al 30 jaar onafhankelijk sinds het uiteenvallen van de USSR, met daarnaast een zeer destructieve burgeroorlog. Sindsdien heeft het geworsteld om economische onafhankelijk te worden en heeft het daarbij veel internationale en humanitaire hulp ontvangen.

Sociale en economische situatie

Het resultaat van al deze hulp door de jaren heen, is dat de economie sterk afhankelijk is van buitenlandse hulp en van geld dat overgemaakt wordt door Tadzjiekse mensen die in Rusland werken. De migratie van arbeidskrachten naar Rusland is een lang tijd het patroon geweest voor economisch overleven. Toch heeft het een negatieve sociale impact op gezinnen, en gezien de huidige economische omstandigheden in Rusland is het ook niet levensvatbaar meer: het inkomen dat een arbeider in Rusland kan verdienen, is niet meer voldoende om een gezin thuis te onderhouden. Bovendien is de afhankelijkheid van buitenlandse hulp en inkomsten vanuit het buitenland niet duurzaam en daarom moet Tadzjikistan zich richten op interne ontwikkeling als het uit de armoede en de negatieve sociale gevolgen daarvan wil komen.

Er is veel onderdrukking, discriminatie en isolatie van kwetsbare groepen, zoals mensen met een handicap. *)

Business in Tajikistan

Agricultuur is de belangrijkste economische sector in Tajikistan. Daarnaast neemt handel een belangrijke plaats in, omdat de investering daarvan laag is. Kennis omtrent markt, prijzen en innovatie is heel beperkt. Voor kleine bedrijven is het moeilijk om leningen te verkrijgen (1,5 – 2 % rente per maand). Desondanks groeit het aantal SME’s snel en spelen een belangrijke rol in de economische ontwikkeling.

Partner(s) in Tajikistan

  • TBDG in Tajikistan

    TBDG in Tajikistan

    De Tadzjikistan Business Development Group is een vereniging van leiders die zich inzetten voor het ontwikkelen van echte menselijke bloei in Tadzjikistan, door middel van transformerende bedrijven. De TBDG is van mening dat Tadzjikistan echte onafhankelijkheid kan bereiken door de ontwikkeling van duurzame, winstgevende bedrijven die zich inzetten voor de sociale, ecologische en spirituele behoeften…

    Meer over partner

Businesses in Tajikistan

Nog geen businesses in dit land. Bekijk alle businesses