Jouw Business Training Center

Afrondende fase

Na de deelname aan Fase 1 (starten bedrijfjes) en Fase 2 (training van trainers) helpt MBC u in de laatste fase om zelf de bedrijfsplannen te kunnen evalueren. Ook zal MBC u ondersteunen bij het creeren van uw eigen Business Training Center, met de mogelijkheid om het MBC programma in uw land uit te breiden. Met uw staf van minimaal 3 personen, bent u nu in staat om een groep van potentiële ondernemers te trainen, hun bedrijfsplannen te evalueren, de bedrijfjes te starten en hen voor een periode van 2 jaar te coachen in het goed functioneren van hun bedrijf. Daarmee creëert u nieuwe mogelijkheden voor het land en de lokale gemeenschappen waar u werkzaam bent.

Het MBC training- & coaching pakket

Door de 7 jaar ervaring in de Filipijnen heeft MBC een volledig pakket aan materiaal ontwikkeld dat u kunt gebruiken voor alle onderdelen van dit proces: de Business in a Box. Dit bevat al het materiaal dat nodig is voor de potentiële ondernemers, maar ook voor de trainers, de coaches, en voor het evalueren van de business plannen. Tevens is een boekhoudsysteem ontwikkeld, dat u in staat stelt te analyseren in hoeverre de praktijk overeenkomt met de verwachten en wanneer er bijgestuurd moet worden.

Wordt onderdeel van ons wereldwijde team

Als partner van MBC willen we graag waar nodig u ondersteunen. Maar ook door een terugkoppeling vanuit het veld kunnen we leren van de praktijk, het materiaal optimaliseren en het steeds beter afstemmen op de verschillende culturen. Als partners kunnen we leren van elkaar en blijft u betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen.