Land

Egypte

Bevolking

Egypte is ruim 24 keer zo groot als Nederland. Vanwege de woestijnen is het overgrote deel van het land dunbevolkt. Ruim driekwart van de inwoners woont in de Nijlvallei. Een van de grote uitdagingen van Egypte is de bevolkingsgroei. De economie groeit niet hard genoeg om de toestroom van de jongeren op de arbeidsmarkt op te vangen, en hierdoor neemt de armoede toe.

Sociale en economische situatie

Naast inkomsten uit toerisme moet de Egyptische economie het vooral hebben van landbouw, maar door het klimaat is er weinig vruchtbare landbouwgrond. Bovendien lukt het de overheid niet om problemen structureel aan te pakken. Het aantal mensen in Egypte dat te maken heeft met sociale en economische ongelijkheid is enorm. De verschillen tussen arm en rijk zijn groot, net als de verschillen tussen de rechten van mannen en vrouwen.

Er is veel onderdrukking, discriminatie en isolatie van kwetsbare groepen, zoals mensen met een handicap. *)

*) copy Dorcas Nederland

Micro-business In Egypte

40% van de mensen in Egypte leeft onder de armoedegrens. De komende jaren moeten er 600.000 nieuwe banen bijkomen door de exponentiële groei van de bevolking. 90% van het werk wordt gedaan door micro-ondernemingen.

Partner(s) in Egypte

  • Live Vision in Egypte

    Live Vision in Egypte

    Life Vision en Stichting MBC hebben als gemeenschappelijk doel te zoeken naar mogelijkheden om de kansarme groepen in het land te stimuleren en in staat te stellen hun eigen micro-ondernemingen op te zetten en zo in hun dagelijkse behoeften te voorzien. Waar mogelijk kan dit uitgroeien tot grotere bedrijven of Livelihood centra die werk kunnen…

    Meer over partner