Financiële Ondersteuning

Geïnteresseerd in ons MBC-programma? Doe mee en doneer online! Kies jouw bijdrage voor een van de onderstaande pakketten! Of scroll naar de projecten.

Hoe kunt u dit werk financieel ondersteunen

Op de achtergrond wordt door MBC heel veel werk verzet. De materialen worden verbeterd, de trainingen gepland en voorbereid, contact met partnerorganisaties en deelnemers, administratie en financiën, het werk dat voortvloeit uit het voldoen aan de lokale en nationale vereisten voor het runnen van de organisatie, etc. Al dit werk achter de schermen moet ook door ons team gedaan worden.

Een belangrijk knelpunt is tevens dat we vaak samenwerken met partners in ontwikkelingslanden die niet in staat zijn de door MBC gemaakt kosten te vergoeden. Meestal wordt er dan een middenweg gevonden, waarbij MBC de reiskosten, kosten van de trainers en van de materialen op zich neemt, terwijl de partner in de lokale kosten (training locatie, verblijfkosten, maaltijden, printkosten etc.) voorziet. Verschillende donors en fondsen hebben ons tot nu toe in staat gesteld hieraan tegemoet te komen.

Donatie: Met een (eenmalige of maandelijkse) gift aan MBC ondersteun je dit essentiële onderdeel van het MBC-programma.

Met uw donatie voor een ‘Business Training Center‘ pakket kunt u nieuwe mogelijkheden creëren voor een land en hun lokale gemeenschappen. Gedurende een periode van 3 jaar ondersteun je een lokale staf van 3 personen bij het opzetten van hun eigen business-trainingscentrum. Dit bevat:

  • Fase 1: ze begrijpen het MBC-pakket. Onderdeel is een groep van startende bedrijfjes;
  • Fase 2: er wordt een team van trainers en coaches samengesteld. Onderdeel is een tweede groep startende bedrijfjes;
  • Fase 3: een zelfstandig Business Training Center wordt gecreëerd.
    Het team is nu in staat het werk de komende jaren voort te zetten. De kosten voor de lokale staf zijn inbegrepen, maar we verwachten van hen dat ze na deze 3 jaar in hun eigen onkosten zullen voorzien. Door een vergoeding voor de gegeven trainingen, en indien nodig ondersteuning door fondsen of donaties.

Donatie: Fase 1: XXXXX Fase 2: XXX Fase3: XXX Totaal van:XXX

Met jouw donatie kan een groep bedrijven starten, bedrijven die zijn opgericht door potentiële ondernemers die de GYB- en SYB-training hebben gevolgd. De trainingen worden gegeven door MBC-trainers, samen met de lokale trainers gedurende hun praktijkervaring. De donatie wordt gehanteerd als een revolverend fonds: leningen voor startende bedrijfjes worden terugbetaald en kunnen worden hergebruikt. Het bedrag dat nodig is voor het startende bedrijf verschilt per land en het type bedrijf. Als u voor een specifiek bedrijf wilt doneren, neem dan contact op met MBC of de lokale partner.

Donatie XXXX-JJJJ

Met uw financiële steun stelt u een persoon in staat om het volledige traject (fase 1, 2 en 3) te doorlopen om één van de fulltime medewerkers te worden voor het trainen en coachen van (nieuwe) ondernemers. Na een periode van 3 jaar zal deze persoon deel uitmaken van het Business Training Centre in zijn of haar land. In deze donatie zijn inbegrepen de kosten om deel uit te maken van de staf, de kosten van de training en de reis- en verblijfskosten tijdens de trainingen in het veld. Als u wilt steunen door middel van een terugkerende donatie, neem dan contact op met MBC of de lokale partner.

De kosten per personeelslid voor een periode van 3 jaar bedragen XXXXX of xxxx per maand

Doneer online

Enthousiast over ons MBC programma? Doe mee en Doneer online! Kies een bijdrage voor de bovenstaande pakketten! Of bekijk de lopende Projecten.

Fondsen en Donors