Partnerschap Met MBC

Wilt u graag bijdragen om de cyclus van armoede te doorbreken en om maatschappelijk kansarme mensen een nieuw perspectief voor de toekomst te geven? Ontbreekt bij u de ervaring en kundigheid om dit vorm te geven op een manier die past binnen de betreffende cultuur?  Samen met uw team of organisatie kan MBC nieuwe mogelijkheden scheppen voor micro- bedrijven in het gebied waar u werkzaam bent. 

MBC heeft een aanpak en bijbehorend cursusmateriaal ontwikkeld dat breed toepasbaar is. Deze ontwikkeling is begonnen in de sloppenwijken in de Filipijnen.  De samenwerking met organisaties en lokale groepen is daarna uitgebreid naar Egypte, Hongarije, Mongolië, Tadzjikistan, Georgië.  Naar verwachting zullen meerdere landen hierop volgen.  Samen met de lokale organisatie kijken we wat er nodig is om hun eigen Business Training Centrum vorm te geven.

Samen kunnen we meer…

Stichting MBC heeft als doel een netwerk op te zetten dat zich wil inzetten voor de ontwikkeling van micro-businesses in ontwikkelingslanden. Dit netwerk zet zich in voor projecten in de landen waar we samen met onze partners actief zijn, in combinatie met de kennis en expertise van MBC. Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar eventuele sponsors of donateurs als onderdeel van dit netwerk.

Er zijn verschillende manieren waarop we met u kunnen samenwerken

neem contact met ons op als u meer daarover wilt weten

Internationale Partners

Business Training Center in partner gebieden

Een samenwerking met partnerorganisaties in projecten waarbij zowel MBC als de betrokken partner hun sterke punten inbrengen. MBC en de partnerorganisatie brengen beide middelen in (geld en mensen). Vaak hebben de partners al activiteiten in het land, of werken samen met een lokaal team. Medewerkers van de partnerorganisatie nemen deel aan de werkgroep, zodat focus en betrokkenheid in stand blijven. Zij hebben de eerste verantwoordelijkheid voor alle regelzaken rondom hun projecten, en onderhouden het contact met de lokale organisaties en kerken.

  • Projectteam bestaat uit medewerkers van MBC en de partnerorganisatie.
  • Afspraken worden gemaakt over het financiële model. Dit is afhankelijk van de betreffende partnerorganisatie.

Expertise van Stichting MBC inzetten

Herstel na Tyfoon i.o.v. Dorcas

MBC kan door andere organisaties worden “ingehuurd’ als expert op het gebied van het tot stand brengen van een Business Training Centra voor micro-businesses, het geven van trainingen, het beoordelen van bedrijfsplannen en het begeleiden van de lokale nieuwe bedrijfjes. Het einddoel is  een zelfstandig functionerend Business Training Centrum op locatie. MBC brengt in de kennis, de materialen, verzorgt de trainingen en begeleidt het proces. De partnerorganisatie is verantwoordelijk voor de inbreng van mensen (waaronder de toekomstige staf) en faciliteiten.

  • Een projectopdracht, waarbij de verschillende taken en rollen vastgelegd zijn tegen een bepaalde vergoeding.

Lokale partners

CCT werkzaam in de slums in Manilla

Is uw organisatie gevestigd, dan wel werkzaam in een ontwikkelingsland en zoekt u naar nieuwe vormen om in uw omgeving dienstbaar te zijn? Dan kunt u gebruik maken van de middelen en expertise van MBC en zijn partners. MBC kan samen met u nagaan in hoeverre er een Business Training Center opgericht kan worden, die na een opleidings- en coaching periode door uzelf gerund gaat worden. MBC heeft de materialen hiervoor beschikbaar. Samen met u zullen we nagaan in hoeverre dit te financieren is vanuit een bijdrage van uw kant, in combinatie met bepaalde fondsen of donaties.

  • Het project bestaat uit een lokaal team, die door MBC opgeleid worden.
  • Afspraken worden gemaakt over het financiële model, afhankelijk van de draaikracht.

Internationale Partners: Good Neighbors – Compassion

Expertise MBC inzetten: CBM – Tying Vines – Dorcas Nederland

Lokale partners: PhilRads Filipijnen – PLDT Filipijnen – TBDG Tadzjikistan – MINA Mongolia – Life Vision Egypte – MBC4YOU Philippines – CIC Georgia – Dorcas Ministries Hongarije – CCT Filipijnen

Fondsen: Vastenaktie – Cordaid – St. Antwoord – Anonieme donors

Partners & Fondsen