Training van Trainers

Vaak zoeken lokale groepen naar manieren om praktische ondersteuning te bieden aan mensen in nood, waarbij het doel is om structurele hulp te bieden die deze mensen toerust om een duurzaam en veerkrachtig bestaan op te bouwen. Meestal ontbreekt het echter aan de specifieke vaardigheden en kennis om deze ondersteuning te kunnen bieden. Door deze groepen een professionele training te geven op het gebied van Business Development, kunnen ze een positieve veranderingen in de gemeenschap op gang brengen en in sommige gevallen ook als trainer een inkomen verdienen. Tegelijkertijd kunnen ze arme en kwetsbare mensen een levensvatbaar alternatief bieden in hun huidige situatie, door met deze tools en methoden hen te onderwijzen hoe ze winstgevende bedrijven kunnen opzetten.

Een trainer worden

De MBC training van trainers vereist dat er voldoende kennis is hoe een bedrijf functioneert en welke mogelijkheden er in het betreffende land zijn (onderdeel van de GYB en SYB training). Deze Training of Trainers (TOT) wordt gecombineerd met aanvullende trainingen in het veld. MBC traint tevens Coaches (TOC) om de startende bedrijven te helpen om in praktijk te brengen wat hen geleerd is. MBC zal deze nieuwe trainers en coaches begeleiden.

Het MBC training- & coaching pakket

Door de 7 jaar ervaring in de Filipijnen heeft MBC een volledig pakket aan materiaal ontwikkeld dat gebruikt wordt voor alle onderdelen van dit proces: de Business in a Box. Dit bevat al het materiaal voor de potentiële ondernemers: de Generate Your Business Idea training (GYB) en de Start Your Business training (SYB). Het resultaat daarvan is een businessplan concepten, wat na de de evaluatie gehanteerd wordt als een handleiding voor de startende bedrijven. Daarnaast bevat het de materialen die nodig zijn voor de training van trainers, van coaches, en voor de evaluatie van de business plannen. Tevens is een boekhoudsysteem ontwikkeld, dat de coach in staat stelt te analyseren in hoeverre de praktijk overeenkomt met de verwachtingen en wanneer er bijgestuurd moet worden.

Wordt onderdeel van ons wereldwijde team

Als partner van MBC willen we graag waar nodig u ondersteunen. Maar ook door een terugkoppeling vanuit het veld kunnen we leren van de praktijk, het materiaal optimaliseren en het steeds beter afstemmen op de verschillende culturen. Als partners kunnen we leren van elkaar en blijft u betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen.