Land

Georgie

Georgië is een land in de Zuidelijke Kaukasus met een oppervlakte van 69.700 km² en 3,7 miljoen inwoners, gelegen op het grensvlak van Oost-Europa en West-Azië. Het land grenst aan Rusland, Turkije, Armenië, Azerbeidzjan, en de Zwarte Zee. De hoofdstad is Tbilisi. Georgië biedt onder andere onderdak aan vluchtelingen uit Iran.

Opvang vluchtelingen

Het land Georgië is tot nu toe open voor mensen die in hun thuisland gemarginaliseerd zijn en religieuze vluchtelingen zijn geworden in de buurlanden. Een deel van deze vluchtelingen komen uit de Perzische Golf, gedefinieerd als de landen met een Farsi-sprekende bevolking en het omvat Iran, Afghanistan, Azerbeidzjan en Tadzjikistan. Met name de vluchtelingen uit Iran zijn zwaar getroffen door oorlog, zijn gevlucht en leven in armoede, of zijn gebruikt bij mensenhandel. Dit heeft ertoe geleid dat veel jonge mensen geen hoop meer hebben en vaak hun toevlucht zoeken in het Westen.

De organisatie CIC heeft een strategie ontwikkeld om deze politieke en economische uitdagingen het hoofd te bieden. Het is een organisatie die is opgericht en wordt geleid door een Iraniër die een unieke Business as Mission-benadering heeft ontwikkeld om de Perzische Golf te bereiken.

Bedrijfje langs de weg

Micro-business In Iran

Georgië: Volgens de Wereldbank leeft in Georgie 21,3% onder de nationaal gedefinieerde armoedegrens (2020).

Iran: In sommige delen van Iran is de jeugdwerkloosheid 50% tot 63%. 40,5% van de werklozen is universitair afgestudeerd. 63% tot 75% van de totale beroepsbevolking verdient hun inkomen met informele arbeid. Veel mensen in de sloppenwijken leiden aan depressie. Corruptie, prostitutie, drugs en gokken spelen een belangrijke rol in de samenleving. 94% van de bedrijven zijn Micro-businesses.

Partner(s) in Georgie

  • CIC in Georgia

    CIC in Georgia

    Opvang Iranese vluchtelingen in Georgia CIC heeft een strategie ontwikkeld om vanuit hun centrum in Georgie, de politieke en economische uitdagingen in de Perzische Golf het hoofd te kunnen bieden. De organisatie is opgericht en wordt geleid door een Iraniër die een unieke Business as Mission-benadering heeft ontwikkeld. CIC is toegewijd aan het doen ontstaan…

    Meer over partner

Trainingen in Georgie

Businesses in Georgie

Nog geen businesses in dit land. Bekijk alle businesses