CIC in Georgia

Opvang Iranese vluchtelingen in Georgia

CIC heeft een strategie ontwikkeld om vanuit hun centrum in Georgie, de politieke en economische uitdagingen in de Perzische Golf het hoofd te kunnen bieden. De organisatie is opgericht en wordt geleid door een Iraniër die een unieke Business as Mission-benadering heeft ontwikkeld. CIC is toegewijd aan het doen ontstaan van zelfvoorzienende, bi-vocationele, nationale leiders die toegerust worden om ook een ondernemer te kunnen worden. Het doel is dat ze daardoor in staat zullen zijn om bedrijven te starten en te exploiteren, bedrijven die zelfvoorzienend zijn en een middel zijn voor een economische en spirituele transformatie van de gemeenschappen in hun moederland, die ze in de toekomst kunnen dienen.

Het Business Training Centrum

CIC heeft als wens een bedrijfsincubator op te richten als onderdeel van hun centrum, door het MBC-programma over te nemen en gebruik te maken van de ervaring en bewezen programma’s van stichting MBC. Op deze manier wordt de vorming van succesvolle bi-vocationale leiders versneld.

Het plan is om de implementatie van dit partnerschap in drie fasen uit te voeren, verdeeld over een periode van twee jaar:

  • Fase 1: Capaciteitsontwikkeling: de ontwikkeling van trainers en coaches die het programma kunnen uitvoeren en de materialen in het Farsi kunnen vertalen;
  • Fase 2: bedrijfsincubatie: het programma toepassen door nieuwe bedrijven in Georgië te starten en verder te ontwikkelen;
  • Fase 3: Uitbouwen van het programma: Strategieën ontwikkelen om het MBC training & coaching programma uit te breiden naar de rest van de Perzische wereld (lange termijn)

Lange termijn

De bedoeling is om door het CIC/MBC-partnerschap de inwoners van andere landen in de Perzische golf toe te kunnen rusten, om in hun eigen land veranderingen te kunnen bewerkstelligen en op die manier hoop en een visie voor de toekomst tot stand te kunnen brengen.