MBC4YOU in de Filipijnen

Manilla is een stad met meer dan 3 miljoen inwoners in de sloppenwijken. 80% van deze gezinnen heeft geen baan of leeft onder de armoedegrens. Deze uitzichtloze situatie heeft een grote invloed op het leven van individuele mensen en gezinnen (gokken, verslaving) en stimuleert corruptie.

De nieuwe aanpak

Ongeveer 15 jaar geleden is stichting Bukang Liwayway (BL), een lokale organisatie gestart met jeugdwerk, voorschoolse opvang en meer. Een onderdeel van hun werk was een Livelihood centrum, met als doel werk te creëren voor mensen die geen dagelijks inkomen hebben. Het hield zich bezig met het opzetten van spaargroepen, Yunik Krafts (handgemaakte producten zoals kaarten, portefeuilles) en de productie van zeep.

Doordat het Livelihood moest worden gereorganiseerd, kwam BL tot de conclusie dat hun methode (productie en verkoop onder leiding van ontwikkelingswerkers) moest worden veranderd, teneinde de armen te helpen zelf in hun behoeften te kunnen voorzien. Daarom is ervoor gekozen een centrum te beginnen, waar mensen leren hun eigen bedrijf te runnen, ze geholpen worden bij het opstarten van hun bedrijf en gecoacht worden voor een periode van maximaal 2 jaar.

Training centrum in Manila

In 2014 is het Missional Business Center Incorporate gestart in Manilla, de hoofdstad met zijn grote sloppenwijken. Het doel van het Business Training Centrum is om mensen in de sloppenwijken te helpen hun vaardigheden te ontdekken en dat aan te wenden om producten of diensten te ontwikkelen die een kans maken op de markt. Tevens worden ze onderwezen in basisvaardigheden met betrekking tot het runnen van een bedrijf, zodat ze een gezond eigen bedrijf kunnen starten. Met een team van trainers en coaches onderwijzen zij hen in de principes van bedrijfsvoering en helpen hen om een ‌‌solide bedrijfsplan samen te stellen. In dit gehele proces wordt gebruik gemaakt van de methode en materialen van Stichting MBC in Nederland, vertaald in de lokale taal.

Uniek bij hun aanpak is het begeleiden van de studenten gedurende het gehele proces: van het opstarten van hun bedrijf tot het coachen van de nieuwe ondernemer voor een periode van twee jaar.  Het uiteindelijke doel hiervan is om daarmee inkomsten te genereren voor zichzelf en hun families, samen met het verbeteren van de economische levensstandaard in de Filipijnen.

Samenwerking met lokale partner organisaties

In het begin trainden zij groepen in de sloppenwijken rondom hun kantoor in Manilla. Maar al snel kwamen ze tot de ontdekking dat veel organisaties de noodzaak van dit werk inzien, maar niet over de tools en de ervaring beschikken om stabiele micro-businesses en/of Livelihood centra te doen ontstaan. De conclusie was dat de ervaring van het Business Training Centrum, in samenwerking met de organisaties die in het veld werkzaam zijn, een veel effectievere aanpak is. De capaciteit en de relaties van deze partners in het veld kan worden gecombineerd met de expertise en de training & coaching methode van stichting MBC, om mensen te leren hoe ze business kennis, gecombineerd met hun eigen vaardigheden, kunnen gebruiken om een stabiel inkomen te genereren, voor zichzelf, hun familie en de gemeenschap.

Op die manier is een samenwerkingsverbanden tot stand gekomen met partnerorganisaties, verspreid over het hele land. Een aantal voorbeelden:

  • De organisatie CCT is werkzaam over het hele continent en stelt kapitaal beschikbaar voor startende bedrijfjes, werkt met spaargroepen en creëert banen voor het arme deel van de bevolking.
  • In samenwerking met PhilRads zijn bedrijfjes gestart in 5 dorpjes in Biliran, het eiland dat getroffen is door de tyfoon Yolanda.
  • PLTM is werkzaam in de heuvels van Mindoro. Trainingen zijn gegeven in Safa, Balani en Calapan
  • De Koreaanse organisatie Good Neighbors in Quezon City is werkzaam in Legazpi (Luzon), Samar (Visayas) en Mindanao. Vijf groepen van trainers en coaches zijn opgeleid om de MBC training & coaching methode in hun werkgebied toe te kunnen passen.

Financiering van projecten voor de kansarmen

De projecten in de Filipijnen is mede gefinancierd door internationale fondsen. De laatste jaren zijn zij aangewezen op lokale donors en fondsen om het mogelijk te maken de levensstandaard van de armen te verbeteren.