MBC helpt lokale organisaties met het opzetten van Business Training Centers om armoede te bestrijden

Stichting MBC zet zich in voor armoedebestrijding door het creëren van bedrijven (micro-business). Het traint lokale organisaties om d.m.v. een Business Training Center, mensen in armoede te onderwijzen in de basale ondernemersvaardigheden, hen te ondersteunen in het creëren van hun bedrijfje en in het coachen van deze ondernemers.  Het doel is dat zo’n bedrijfje stabiele inkomsten genereert voor de nieuwe ondernemer en zijn of haar gezin, zodat het hun economische levensstandaard verbetert. Ook ondersteund MBC het lokale Business Training Center voor een periode van 2 jaar om de MBC-methode breed te kunnen toepassen in hun werkgebied.

Wat is armoede?

Armoede is een probleem dat dringend moet worden aangepakt vanwege de nadelige gevolgen voor het menselijk welzijn. Mensen in armoede hebben een gebrek aan voedsel, veilig onderdak, schoon drinkwater en adequaat onderwijs. Doorgaans heerst er in gebieden van armoede een laag alfabetiseringspercentage, hoge kinder- en moedersterfte, een hoge werkloosheid, en een gevoel van kwetsbaarheid en machteloosheid.

Armoedebestrijding kan aangepakt worden door inkomsten te genereren, economische groei te stimuleren en de werkgelegenheid te vergroten. Het creëren van micro-bedrijfjes geldt als een essentiële schakel in deze economische stimulans; in veel ontwikkelingslanden bestaat meer dan 95% van de bedrijven uit deze micro-bedrijfjes.

Veel bedrijven zijn gedoemd te mislukken

Hoewel bedrijfsontwikkeling wordt gezien als een potentieel alternatief voor de huidige activiteiten, missen de meeste mensen de vaardigheden en kennis om succesvolle bedrijven op te zetten. Vaak is er een oververtegenwoordiging van kleine winkeltjes en eetkraampjes, die in wezen dezelfde producten verkopen. De concurrentie is moordend en de winstmarges zijn dan ook zeer laag. Een groot deel van de winst wordt niet opnieuw geïnvesteerd in het bedrijf, maar wordt gebruikt voor onmiddellijke huishoudelijke behoeften. Bovendien hebben ondernemers meestal geen controle over de geldstromen: zakelijke en persoonlijke uitgaven zijn bijna nooit gescheiden en persoonlijke administratiesystemen ontbreken. De meesten van hen weten niet wat de winstmarge is van de producten die ze verkopen. Soms zijn de kosten van sommige artikelen zelfs hoger dan de verkoopkosten, zonder dat ze het weten.

Innoveren, stimuleren van ondernemerschap, verbeteren van het productieproces en het afstemmen op de lokale markt voorkomt dat zoveel startende micro-bedrijfjes omvallen.  

Family Business

Micro business als ontwikkelingswerk

Veel bedrijfjes zijn gedoemd te mislukken door gebrek aan kennis en inzicht. Stichting MBC schept mogelijkheden, door samenwerking met lokale organisaties, om kansarme mensen een training en coaching aan te bieden, wat nieuw toekomstperspectief en ontwikkelingsmogelijkheden geeft. Het creëert mogelijkheden om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, en daardoor ook een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling van de community en het land.

Business training- en coaching

Micro Business training in General Santos

Wat doet MBC

MBC is het Centre of Excellence voor lokale organisaties die geïnteresseerd zijn in het bevorderen en ondersteunen van economische ontwikkeling bij arme en kwetsbare doelgroepen. MBC stelt deze lokale organisaties in staat om een Business Training Centre op te zetten met als doel gemarginaliseerde mensen op te leiden om hun eigen inkomen genererende micro-ondernemingen te starten. Het doel van MBC International is om de partners in staat te stellen zo’n centrum voor hun eigen werkveld te creëren, door gebruik te maken van de MBC training & coaching methode en materialen.

Hoe kunnen we je helpen

Samenwerking met Good Neighbors in de Filipijnen

Partnerschap

Wilt u graag bijdragen om de cyclus van armoede te doorbreken en om maatschappelijk kansarme mensen een nieuw perspectief voor de toekomst te geven? Ontbreekt bij u de ervaring en kundigheid om dit vorm te geven op een manier die past binnen de betreffende cultuur?  Samen met uw team of organisatie kan MBC nieuwe mogelijkheden scheppen voor micro-bedrijfjes in het gebied waar u werkzaam bent. Maar ook kan MBC u helpen om uw eigen Business Training Center op te zetten, waarbij u gebruik kunt maken van het materiaal en de expertise van MBC.

Partner met MBC

We don’t want Aid” – Poverty Cure

We Don’t Want Aid

De MBC Methode iets voor jouw organisatie?

MBC kan jou en je organisatie toerusten om voor anderen de cyclus van armoede te doorbreken. Of spreekt dit je aan en wil je zelf aan dit werk bijdragen?