Wordt vrijwilliger

Spreekt een van deze taken u aan?

Wij zoeken vrijwilligers voor onze werkgroep en ons bestuur. Heeft u het idee dat u kunt bijdragen aan het werk van de stichting en daardoor kansarme mensen nieuwe mogelijkheden geven? Dan kunt u daarover contact met ons opnemen. Bekijk hieronder de mogelijkheden.

Werkgroep

MBC houdt zich bezig met het toerusten van mensen om centra op te richten waar kansarme mensen onderwezen worden en begeleid worden om hun eigen bedrijfje te starten, om zo een duurzaam en bestendig inkomen te genereren voor henzelf en hun gezin/familie en de community. Door de groei van het aantal projecten zoeken we vrijwilligers die zich voor 1 dagdeel per week (of meer) willen inzetten voor dit werk.

Wat jou kenmerkt is:

 • Het verlangen om kansarme mensen een mogelijkheid te geven voor zichzelf en het gezin te zorgen
 • Je vindt de combinatie Business en Hulpverlening interessant
 • Je bent, bij voorkeur, bekend met ontwikkelingswerk
 • Je vindt het leuk om met internationale projecten bezig te zijn

Waar we hulp bij kunnen gebruiken is op 1 of meerdere van onderstaande vlakken:

 • Ondersteuning van 1 van de projectleiders op praktisch vlak. (contact onderhouden met de lokale organisatie, verzorgen van trainingsmateriaal, regelen van trainingen, vliegtickets, regelen en administreren van vergaderingen, etc.)
 • PR, Marketing en Fondswerving
 • Het geven van trainingen op locatie in het buitenland.
 • Het evalueren van de concept businessplannen.

Dit brengt het je:

 • Zien dat levens echt kunnen veranderen
 • Ruimte om je gaven en talenten in te zetten in voor anderen
 • Je bent getuige en onderdeel van wereldwijde ontwikkelingen die het dagelijkse nieuws niet bereiken
 • Het geeft je de mogelijkheid om een project te bezoeken

Medewerker zijn van deze organisatie is op vrijwillige basis, er wordt geen vergoeding gegeven op uurbasis. Algemene onkosten ter bevordering voor het werk van de organisatie kunnen (deels) worden vergoed, in overleg met het bestuur.

Bestuur

Het bestuur van de stichting MBC zoekt uitbreiding om het werk van MBC beter en meer professioneel te kunnen ondersteunen. Met name de praktische uitvoering rondom betrokkenheid van partners en fondsenwerving heeft momenteel te weinig aandacht. Daarom zoekt het bestuur een actief lid die het verlangen en de tijd heeft om aandacht te vragen voor het werk van MBC.

MBC is een organisatie die zich wereldweid bezig houdt met het toerusten van mensen om centra op te richten waar kansarme mensen leren en begeleid worden om hun eigen bedrijfje te starten, om zo een duurzaam en bestendig inkomen te genereren voor henzelf, hun gezin/familie en de community. MBC zet zich met name in voor ontwikkelingslanden waar de nood het hoogste is.

Wij zoeken een bestuurslid voor de portefeuille PR en Marketing

Wat jou kenmerkt is:

 • Het uitdragen van de zorg voor je medemens
 • Ook kansarme mensen een mogelijkheid te geven voor zichzelf en het gezin te zorgen
 • Bij voorkeur ben je bekend met ontwikkelingswerk.
 • Je hebt een netwerk met (christelijke) ondernemers of organisaties die zich bezig houden met ontwikkelingswerk.
 • Je vindt de combinatie Micro-Business en Ontwikkelingswerk interessant
 • Je bent communicatief sterk en vind het leuk om te presenteren
 • Je hebt voldoende tijd om relaties en netwerken te bereiken en te onderhouden

Deze verantwoordelijkheden mag je oppakken:

 • Het opstellen van een (jaarlijks) PR en Marketing plan.
 • Je bouwt en onderhoud het MBC netwerk en presenteert regelmatig de ontwikkelingen van MBC.
 • Je zoek nieuwe sponoren en organisatie die MBC willen ondersteunen.
 • Je houdt de vinger aan de pols en toetst regelmatig of de activiteiten van MBC nog passen binnen de visie, missie en doelstellingen.

Dit brengt het je:

 • Je bent onderdeel van een organisatie die impact heeft op de levens van kansarme mensen
 • Als MBC bestuurslid werk je samen diverse passievolle christenen
 • Je bent getuige van wereldwijde ontwikkelingen die het dagelijkse nieuws niet bereiken
 • Het geeft je de mogelijkheid om een project te bezoeken

Bestuurslid zijn van MBC is op vrijwillige basis, er wordt geen vergoeding gegeven op uurbasis. Algemene onkosten ter bevordering voor het werk voor MBC kunnen (deels) worden vergoed, in overleg met het bestuur.