Wat doet MBC

Van Business tot Business Training Center

Stichting MBC (MBC) is een Centre of Excellence voor lokale organisaties die geïnteresseerd zijn in het bevorderen en ondersteunen van economische ontwikkeling van arme en kwetsbare doelgroepen. MBC helpt deze lokale organisaties om een eigen Business Training Center op te zetten, dat kansarme mensen opleidt om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, door het opzetten van hun micro-businesses.

MBC stelt deze partners in staat dit centrum te creëren voor hun eigen werkveld, door het gebruik van de MBC training- & coaching methode en materialen. Gedurende een periode van 2 jaar zal MBC samen met de lokale organisatie optrekken, met als eindresultaat een op zichzelf staand Business Training Center, met zijn eigen lokale trainers en coaches. Dit centrum zal potentiële ondernemers opleiden om hun eigen bedrijfje te starten en zal hen coachen om gezonde bedrijfjes tot stand te brengen.

Gedurende deze periode zal MBC het proces ondersteunen, eventuele lokale problemen aanpakken en zo nodig de methode en materialen aanpassen, zodat deze passen in de lokale context, de bevolking en de cultuur. De ondersteuning van MBC zal in het begin intensiever zijn en tegen het einde van deze periode langzaam afgebouwd worden. Na 2 jaar training, evaluatie en coaching is het lokale Business Training Centrum zelf in staat om bedrijfsontwikkeling in de lokale context tot stand te brengen.

3 Stappen tot een zelfstandig functionerend Business Center

Het Business Model

Fase 1: Het lokale team begrijpt het bedrijfsmodel en de MBC training. Een aantal levensvatbare bedrijfjes kunnen starten, en worden ondersteund door de lokaal opgeleide coaches.

De Business Training….

Trainers toerusten

Fase 2: De trainers volgden de Training of Trainers en kunnen nu zelf potentiële ondernemers opleiden. De bedrijfsplannen worden geëvalueerd en een volgende groep bedrijfjes kan starten.

Training van Trainers

Jouw Business Center

Fase 3: Een lokaal Business Training Center is opgezet en hanteert de MBC-methode om ondernemers op te leiden en bedrijfjes te starten in en rondom het werkgebied waar ze werkzaam zijn.

Het Centrum ….