Land

Filipijnen

De Filipijnen zijn een republiek in Zuidoost-Azië. De archipel bestaat uit 7107 eilanden, waarvan de grootste twee Luzon en Mindanao zijn. Deze beide eilanden beslaan samen zo’n twee derde van de oppervlakte van het land, dat met ongeveer 300.000 km² ruim 7 maal zo groot is als Nederland. De Filipijnen hebben door de langdurige kolonisatie door Spanje en de Verenigde Staten veel westerse kenmerken.

De Bevolking

De Filipijnen hadden bij de laatste officiële census in 2015 bijna 101 miljoen inwoners (waarvan de helft in stedelijke gebieden woont) en 110 etnisch-linguïstische groepen.  De Filipijnen kennen een scherpe tegenstelling tussen arm en rijk. Er is sprake van een kleine, rijke elite en een groot arm deel van de bevolking dat veelal onder het bestaansminimum leeft. De elite heeft zowel op economisch als op politiek gebied de touwtjes in handen.

De Sociale en Economische situatie

De economische groei is echter niet breed gedragen, zeker niet ten gunste van de armen, wat blijkt uit de aanhoudende inkomensongelijkheid tussen arm en rijk. Volgens gegevens van de National Statistical Coordination Board valt ongeveer een kwart (25,2%) van de bevolking, zo’n 25 miljoen mensen onder de armoedegrens.
De werkgelegenheid is onvoldoende om de sterke bevolkingsgroei op te vangen, wat blijkt uit een toenemende aantal werklozen. De werkeloosheid is groter onder de vrouwen, mede door seizoensgebonden schommelingen in de werkgelegenheid. De jeugdwerkloosheid is tot op zekere hoogte beperkt door toenemende uitgaande migratie. Ook zijn er zorgen over de effectieve naleving van het arbeidsrecht en de beperkte handhaving van arbeidsnormen.

De sloppenwijken van Manilla

De sloppenwijken in Manilla

Metro-Manila heeft een bevolking van 12 miljoen, waarvan 3,5 miljoen mensen in de sloppenwijken leven met een inkomen onder de armoedegrens van 278 dollar per jaar. Relatief hoge uitgaven zijn: voedsel (62,2%), elektriciteit (4,7%) en water (3,7%). Vijftig procent van de gezinnen heeft 9 of meer kinderen.

Partner(s) in de Filipijnen

  • MBC4YOU in de Filipijnen

    MBC4YOU in de Filipijnen

    Manilla is een stad met meer dan 3 miljoen inwoners in de sloppenwijken. 80% van deze gezinnen heeft geen baan of leeft onder de armoedegrens. Deze uitzichtloze situatie heeft een grote invloed op het leven van individuele mensen en gezinnen (gokken, verslaving) en stimuleert corruptie. De nieuwe aanpak Ongeveer 15 jaar geleden is stichting Bukang…

    Meer over partner