Mentoring van Ondernemers

MBC maakt gebruik van verschillende manier om nieuwe ondernemers te coachen: coaching van kleine groepen of via de mentorbijeenkomsten.

Onze eerste ervaring

De eerste MBC-mentorbijeenkomst vond afgelopen september 2017 plaats in Quezon City. We waren verheugd om ongeveer 50 aanwezigen te zien, waaronder voormalige en huidige studenten en ondernemers uit de verschillende comminities die door de MBC-trainingen werden bereikt. Leden van het Centre for Community Transformation (CCT), Good Neighbours, Compass Philippines, Mission Ministries Philippines en anderen hielpen als groepleiders/mentors om er een zinvolle bijeenkomst van te maken.

Raymund Soriano bracht de sfeer er in door leuke ijsbrekervragen te stellen over de SYB- en GYB-terminologieën, waardoor positieve herinneringen bij de deelnemer opkwamen. Pastor Marlon Roldan opende de dag met bijbelse principes die betrekking hebben op de MBC trainingen en de coaching.

Dromen en Idealen

Om erachter te komen hoe we degenen die betrokken zijn bij de MBC-activiteiten het beste kunnen helpen, deed Pons Asidero een sessie over persoonlijke motivatie, waarbij hij deelnemers aanmoedigde om opnieuw ruimte te geven aan hun dromen en idealen. Myke James deelde zijn persoonlijke zoektocht als ondernemer en moedigde deelnemers aan om door te zetten en hun doelen niet op te geven.

Kleine groepen

Het was onze eerste ervaring in het delen van de onderlinge ervaringen in kleine groepen van ondernemers, samen met een mentor. Het toonde opnieuw hoe belangrijk het is dat trainingen en het starten van bedrijfjes samen moet gaan met een mentoring van de ondernemers. En het werken met kleine groepen draagt eraan bij dat we kunnen leren van elkaar en waar mogelijk we elkaar een stap verder kunnen helpen.

Nick David deelde daarna de ervaringen en resultaten van de groepsmentoring, waaruit hij distilleerde hoe we als ondernemers het beste elkaar tot steun kunnen zijn. Elk van de deelnemers ervaarde de positieve uitwerking van de onderlinge contacten en netwerken, zodat ze uitzagen naar de volgende Mentors Meeting, gepland voor november 2017.