SYB onder Mangyan bevolking – Filipijnen

“Masisipag naman tayo, pero bakit hindi tayo umaasenso?” Vertaald: We werken ijverig, en toch komen we niet vooruit – Cardel, de mangyan-trainer voor de tawbuid-stam.

Dit is wat de Mangyan zich afvraagt: ze werken hard in hun rijstvelden en groente- en fruitboerderijen, maar ze hebben nog steeds moeite om rond te komen, ook voor hun levensonderhoud en voor hun gezin.

Trainers hoog in de bergen

MBC4YOU’s samenwerking met (PLTM) begon in 2014. Ze hebben hun stamleiders en leden van hun raad bijeengeroepen om ons programma uit te proberen. Onderdeel van de samenwerking is het geven van de Start Your Business-training aan de eerste paar stammen samen met hun eigen Mangyan-trainers, die door MBC zijn opgeleid. We zijn al naar twee stammen gegaan: de Tawbuid Oriental-stam in Safa Oriental Mindoro en de Tawbuid Occidental-stam in Balani, Occidental Mindoro.

We bezochten hun plaats 3 keer om de gebruikelijke 5-daagse SYB-training af te ronden. Om daar te komen riezen we vanaf Calapan City 7 uur met de bus en 2 ½ uur klimmend. Het tempo is lager vanwege hun lees- en schrijfvaardigheid. Maar hun doorzettingsvermogen en enthousiasme om te leren is het beste dat we tot nu toe hebben gezien. De lees- en schrijfproblemen weerhielden hen er niet van om hun eerste versie van hun bedrijfsplan af te maken.

Een morele boost

Deze training was voor hen een morele boost. Ze hebben zich altijd minder gevoeld in vergelijking met de laaglander zakenlieden of de “Tagalogs” zoals de Mangyan ze noemen. Dit komt door het gebrek aan zakelijke kennis en formeel onderwijs. En vaak profiteren Tagalogs daarvan. Maar met de kennis die deze training hen heeft gebracht, hebben ze het vertrouwen gekregen dat ze de concurrentie aankunnen!

“We waren ons niet eerder bewust van zaken zoals marktaandeel, dan wel na te gaan of ons bedrijf voldoende winst maakt om te overleven, zowel op korte als op lange termijn. En als het geen winst oplevert, of we dan nog wel door moeten gaan met het bedrijf….”

De Realiteit

Ontdekken dat een bedrijf niet levensvatbaar is, den wel niet genoeg winst zal maken, is ontmoedigend. Ze begrepen dat zelfs als ze hard zouden werken, maar er geen markt voor is, ze de benodigde winst niet behalen – hun harde werken en investeringen zouden zinloos zijn. Maar we mochten ze laten zien dat dit niet het einde is. Het zette hen ertoe om andere mogelijkheden te bedenken en te werken aan een ander businessplan. Het viel qua planning niet mee overnieuw te moeten beginnen, maar met de hulp van MBC4YOU waren ze bereid om door te gaan met het maken van nieuwe businessplannen. Hun vertrouwen in God is sterker dan de tegenslagen (bij het plannen op papier, of in de werkelijkheid). Ze vertrouwen dat Hij een doel had toen Hij hun hun land en de gewassen gaf. En ook door de kans die hij hun nu geeft om opgeleid te worden voor business.