Live Vision in Egypte

Life Vision en Stichting MBC hebben als gemeenschappelijk doel te zoeken naar mogelijkheden om de kansarme groepen in het land te stimuleren en in staat te stellen hun eigen micro-ondernemingen op te zetten en zo in hun dagelijkse behoeften te voorzien. Waar mogelijk kan dit uitgroeien tot grotere bedrijven of Livelihood centra die werk kunnen bieden aan meerdere mensen.

Armoede is door de mens veroorzaakt en kan alleen door de mens worden overwonnen en uitgewist.

Nelson Mandela

Verbetering levensstandaard

Life Vision wil de kennis, ervaring, materialen en middelen van MBC inzetten om dit toe te passen in hun verschillende werkgebieden in Egypte. Door deze trainingsmethode kan Life Vision het levensonderhoud van lokale gemeenschappen verbeteren, samen met verdere economische ontwikkeling, door het genereren van inkomsten. Het kan ook kansen creëren en vergroten voor een effectieve besteding van persoonlijke middelen die verkregen zijn door een combinatie van sparen, lenen en doorlopende fondsen.

Lange termijn visie

De langetermijnvisie van Life Vision is om een onafhankelijk MBC Trainings- en Coachingcentrum te worden voor al haar werkgebieden in Egypte.