Dorcas in Hongarije

Dorcas Ministries Hongarije (DMH) is een interkerkelijke hulporganisatie in Hongarije, die zich inzet om de armen en onderdrukten te dienen. Ze werken in 15 nederzettingen en bundelen hun krachten met 40 kerken en organisaties om hun projecten te kunnen realiseren ten behoeve van Hongaren die in het land en buiten de grens wonen. De belangrijkste doelgroepen zijn arme gezinnen, kinderen in nood, ouderen die in moeilijke omstandigheden leven en jonge gevangenen. De belangrijkste doelgroepen zijn arme gezinnen, kinderen in nood, ouderen die in moeilijke omstandigheden leven en jonge gevangenen. Daarnaast is het de bedoeling dat het de vaardigheden van deze begunstigden versterkt om een zelfstandig leven te kunnen leiden en uiteindelijk anderen te kunnen helpen.

De reguliere sociale projecten van DMH zijn tot nu toe gericht op: > Gezinszorg, > Ouderenzorg, > Diaconie > Zomerkampen > Stacaravan > Blue Bucket Campaign > Prison Care

Bedrijven starten

Omdat er bijna geen banen zijn en de kennis om zelf een bedrijf te starten ontbreekt, wil DMH een plek creëren waar mensen uit de lagere middenklasse nieuwe business ideeën kunnen ontwikkelen en geholpen worden om nieuwe, succesvolle bedrijven te kunnen starten. De doelgroep zal bestaan uit een combinatie van potentiële ondernemers uit de gemeenschappen waar Dorcas werkt, en jongeren die uit de gevangenis komen. Door deze bevolkingsgroepen bij elkaar te brengen wil Dorcas de jong gedetineerden ondersteunen om weer een plek in de samenleving te krijgen.

Proefproject

Door middel van een pilotproject van 1 jaar willen DMH en MBC een gemotiveerd team creëren van lokale stakeholders, mensen en partners die willen bijdragen aan het opzetten van micro-ondernemingen door en voor de behoeftigen om hen heen. Het project omvat ook een eerste introductie van de Generate you Business Idea training (GYB) voor een groep potentiële ondernemers en voor de stakeholders. Dit proefproject zal uitwijzen of het creëren van micro-ondernemingen past in de Hongaarse cultuur, als oplossing voor armoede en voor de re-integratie van de gevangenisjongeren.

Langetermijn samenwerking

Als vervolg op dit proefproject is de bedoeling het starten van een opleidingscentrum in Hongarije, waar mensen leren hoe ze een eigen bedrijf kunnen starten en runnen, gecombineerd met een 2-jarige coaching.