MINA in Mongolie

MINA is een micro-financieringsorganisatie die sinds oktober 2000 actief is in Mongolië. Hun visie is om de armoede in Mongolië te doen verminderen. De reden hiertoe was de waargenomen problemen die arme mensen hebben met het toegang verkrijgen tot financiële diensten, en een gebrekkige kennis hoe men om moet gaan met financiën. Het was in voorgaande jaren erg moeilijk voor hen om gebruik te maken van de diensten van banken en financiële instellingen. In die tijd bedroeg de rente op een lening 20% per maand!

Nieuwe ontwikkelingen

De doelstellingen van de MINA Coöperatie is om betere manieren te ontwikkelen om hun doelgroep financieel te helpen. De Spaar- en Kredietcoöperatie is ondertussen een beproefd mechanisme. Vergeleken met banken en andere financiële instellingen is het een beter model voor arme mensen om elkaar te ondersteunen.

Het tweede onderdeel is MINA NGO, een door donoren gefinancierde organisatie. De belangrijkste activiteiten zijn trainingen, advisering en samenwerking. Met het opleidingsproject ABC Financial Literacy heeft MINA zo’n 1.000 mensen opgeleid in de verschillende provincies, maar ook in de hoofdstad Ulaanbaatar. MINA is op dit moment haar werkingsgebied uit te breiden: ze willen stadsbewoners, plattelandsboeren en herders opleiden en helpen om uit armoede te komen door een stabiel bedrijf op te zetten, dan wel hun bestaande bedrijven winstgevender te maken.

Verkoop op straat

Partnerschap MINA en MBC

De doelstelling van MBC Foundation (MBC) en de MINA NGO is om een team van medewerkers in Mongolië op te leiden en hun eigen Business Training Centre op te richten naast hun microfinancieringsactiviteiten. MINA is van mening dat de MBC-methode voor het trainen en coachen van potentiële ondernemers teneinde een inkomen te genereren, een aanvulling is op hun activiteiten en de ontwikkeling van de communities in Mongolië. Het zal deze activiteiten afstemmen voor de comminities waar MINA al mee samenwerkt, en het zal nieuwe mogelijkheden creëren voor mensen in nood, door het starten van bedrijven voor henzelf en hun families.