Training of Trainers – Egypte

De Training van Trainers (TOT) is begonnen in Cairo. Een team Egyptenaren – de medewerkers van de lokale partner Live Vision – hebben hierbij kennis gemaakt met het trainingsmateriaal en -methode van MBC, om dit te kunnen gebruiken voor de Generate your Business Idea training (GYB).  Dit werd voortgezet met een training in het veld, in het midden van Egypte: Minya.

Training in het veld

Twee medewerkens van MBC, Peter en Bert zijn samen met het locale team naar Minya gegaan, om de training van de ongeveer 25 moeders verder te ondersteunen. De meeste van hen zijn analfabeten, maar de lokale trainers zijn heel goed in staat om hierop in te spelen.

De deelnemers waren bijzonder  geïnteresseerd en toonden interesse om aan het vervolg, de ‘Start Your Business’ training (SYB), deel te nemen. Dit onderdeel wordt als ToT training in maart 2019 in Cairo voortgezet, met direct daarop volgend de SYB training in het veld.

Foto’s: https://www.microbusiness.nl/nl/tot-in-egypte/