CIC – Project Business Incubatie voor vluchtelingen

Het project van Stichting MBC (MBC) en CIC is gericht op het trainen van een team van medewerkers in Georgië, teneinde hen toe te rusten voor een op te richten Business Training Centrum. Tijdens de eerste fase zal de aandacht gericht zijn op toepassing hiervan binnen de eigen organisatie en het optimaliseert de bedrijven die CIC al heeft ontwikkeld. Verder creëert het de mogelijkheid voor vluchtelingen vanuit Iran om in samenwerking met CIC zelf een bedrijf te starten in Georgië en mogelijk later bij terugkeer naar Iran.

Het Projectplan

Het project is opgebouwd uit 2 onderdelen:

  • Fase 1: Een trainingsprogramma dat bestaat uit een Generate Your Business Idea training (GYB) en de Start Your Business training (SYB) voor potentiële trainers, coaches, leiders van CIC en potentiële ondernemers. Het resultaat is een set van 5 businessplannen. MBC zal de evaluatie van de business plannen combineren met de Training van Coaches.
  • Fase 2: Het selecteren van een groep van potentiele Trainers en Coaches. Door de inzet van een staflid van CIC, verantwoordelijk voor het toekomstige training centrum, zal deze betrokken zijn bij de evaluatie van de business plannen, het opzetten van de bedrijfjes en het voorbereiden op de volgende fase: de Training van Trainers.

Lange termijn

Het project is een onderdeel van het lange termijn doel van CIC: een formele oprichting van een bedrijfsincubator voor de Perzische wereld. CIC is van mening dat de MBC-methodologie voor training en coaching van armen voor het genereren van inkomsten een aanvulling is op de doelstelling van CIC.

Status van het project

Vanwege de beslissing van CIC om zich nu te concentreren op vluchtelingen uit Afghanistan en enkele interne omstandigheden, is na fase 1 de voorzetting van het project tijdelijk uitgesteld. Zodra CIC klaar is om het project voort te zetten, zullen MBC en CIC samen beslissen of, en wanneer we kunnen beginnen met de Training van Trainers. Indien het niet mogelijk is dit met dezelfde studenten voort te zetten kan het nodig zijn om opnieuw te beginnen met fase 1.