Good Neighbors – Project voor lokaal en internationaal

Good Neighbors (GN) en MBC4YOU kwamen tot de conclusie dat de MBC methode van het trainen en coachen van kansarmen, voor het genereren van inkomsten, het succes van de inkomensgeneratie centra van GN kan vergroten. Tevens kan het de mogelijkheid creëren voor individuele mensen om zelf een bedrijf te beginnen. Het project is daarom gericht op het trainen van een team van medewerkers van de groep Inkomensgeneratie van GN. En als vervolg daarom het trainen van extra medewerkers en cliënten van GN.

Het projectvoorstel

Voorgesteld wordt dat MBC de volgende diensten verleent:

  • Een pilot trainingsprogramma voor een cohort van 25 GN-medewerkers: het kantoorpersoneel in Manilla samen met de 13 leiders van de verschillende inkomensgenererende centra in de Filipijnen. Dit deel wordt gezien als een proefproject.
  • Een tweede stap is de opleiding van de staf binnen de projecten voor het genereren van inkomsten. Dit wordt gecombineerd met een training van coaches zodat GN startende ondernemers kan coachen en ondersteunen;
  • Daarna zullen cliënten in de werkvelden waar GN actief is worden getraind. Dit wordt gecombineerd met een training van trainers, zodat GN de werkwijze na een periode van ondersteuning en coaching door MBC kan overnemen.

Het eerste deel wordt gezien als een proefproject, om de werkwijze van MBC4YOU te evalueren, met in gedachten een breder partnerschap tussen MBC4YOU en de GN voor de lange termijn.

Lange termijn verwachting

Het idee achter dit drie- of vierjarige programma is dat het GN-personeel vertrouwd raakt met Business als ontwikkelingswerk. En opgeleid en toegerust wordt om het MBC-programma aan te bieden aan haar cliëntenbestanden in de Filippijnen en andere locaties waar GN werkt.