Vastenactie- Project Big business for Small people

Het initiatief voor dit project is genomen door MBC en CCT als response op de extreem hoge niveau van armoede en werkloosheid onder gezinnen in de doelgebieden. De activiteiten zijn een vervolg van de uitgebouwde samenwerking van de beide organisaties. CCT heeft veel ervaring in het werken met spaargroepen in grote delen van het land en zoekt voortdurend manieren om de bedrijfsprestaties van haar doelgroepen te verbeteren. De aanpak van MBC heeft hun aandacht getrokken door dit project draagt bij om het partnerschap tussen beide organisaties te verstevigen, waarbij ze elkaars sterke punten aanvullen.

De doelgroep

De doelgroep zijn de mensen die de keuze hebben gemaakt om deel te nemen aan de spaargroepen van CCT en op zoek zijn naar mogelijkheden om uit de armoede te komen. CCT is actief in alle delen van een de Filipijnen. MBC en CCT werkten al samen in proefprojecten op verschillende locaties in de Filippijnen, waaronder Manilla, Cebu, Minidanao en Mindoro.

Het Project

De doelstelling van het project is om bij te dragen aan verbetering van de levensomstandigheden van extreem arme en kwetsbare gezinnen in de Filippijnen, door middel van mogelijkheden om zelf een inkomsten te genereren. Dit wordt gerealiseerd door:

  • Het creëren van winstgevende en duurzame bedrijven door en voor arme en kwetsbare mensen, voornamelijk vrouwen.Het werkgebied zijn de sloppenwijken van Metro Manila, Mindanao en Visayas. De training en het opzetten van de bedrijven zal plaatsvinden op basis van eigen actieve deelname en verantwoordelijkheid. MBC zal deze bedrijven coachen samen met lokale partners. Daarnaast wordt het investeren in de bedrijven gecombineerd met zelf sparen door deelname aan spaargroepen.
  • Toerusten van CCT op het gebied van bedrijfsontwikkeling door gebruik te maken van de MBC-methode, in het belang van de begunstigden van CCT