Life Vision – Project Business Training Center

MBC en Life Vision hebben als gemeenschappelijk doel te zoeken naar mogelijkheden om de armste groepen in het land te stimuleren en te helpen hun eigen micro-business op te zetten en zo in hun dagelijkse behoeften te kunnen voorzien. Waar mogelijk kan dit uitgroeien tot grotere bedrijven of livelihood centra, die werk kunnen bieden aan meerdere mensen. MBC zal haar kennis, ervaring, materialen en middelen inzetten om Life Vision te helpen om dit toe te passen in meerdere gebieden in Egypte.

De MBC trainingen in Egypte

Doelstellingen van het proefproject is het vinden van een effectieve methode voor bedrijfstraining in het werkgebied van Live Vision, teneinde het levensonderhoud van lokale gemeenschappen te verbeteren, in combinatie met een verdere economische ontwikkeling. MBC zal dit realiseren door het trainen, begeleiden en adviseren van Live Vision met betrekking tot het toepassen van de door MBC ontwikkelde materialen en methoden. Hierbij hebben we voor ogen dat Live Vision op langere termijn als zelfstandig MBC trainings- en coachingcentrum zal fungeren.

Wat willen we bereiken

MBC en Live Vision willen de business training inzetten, met als doel:

  • Het inspelen op de behoeften van de arme en kwetsbare groepen om hen een verbetering van de leefsituatie te bieden, in relatie tot het genereren van inkomsten.
  • Het creëren en vergroten van de mogelijkheden voor een effectieve inzet van financiële middelen, verkregen door een combinatie van sparen, lenen en doorlopende fondsen.
  • MBC en Live Vision zullen de ervaringen gebruiken om te werken aan een optimalisatie van materialen en methodes, om zo nog beter te kunnen inspelen op de lokale noden.

Waaruit bestaat het project

MBC en Live Vision starten met een Training of Trainers in Cairo, voor een team van trainers, stafmedewerkers van Live Vision. Dit wordt opgevolgd door een GYB en SYB training in Minya, voor moeders die betrokken zijn bij de activiteiten van Live Vision in dat gebied. Deze training wordt gedaan door de LIfe Vision trainers, met ondersteuning van MBC medewerkers.