Hongarije – Project integratie kansarmen

Dorcas Ministries Hongarije (DMH) wil samen met gemeenschappen werken aan het creëren van nieuwe mogelijkheden voor de armen in deze gemeenschappen. Omdat er bijna geen banen zijn en de kennis om zelf een bedrijf te starten ontbreekt, wil DMH een plek creëren waar mensen nieuwe business ideeën ontwikkelen en nieuwe, succesvolle bedrijven kunnen starten. Gecombineerd met ondersteuning en coaching zullen deze nieuwe bedrijven een grotere kans op succes creëren, in het belang van hun eigen leven en van de gemeenschap.

De doelgroep

De doelgroep zal bestaan uit gemotiveerde potentiële ondernemers uit de communities en jongeren die uit de gevangenis komen. Deze combinatie wordt gezien als een oplossing voor armoede én voor re-integratie van de gevangenisjongeren in de maatschappij, door kansen te creëren voor hen om een eigen inkomen te genereren en door relaties tussen deze 2 groepen deelnemers te stimuleren.

Een team samenstellen

Door middel van een pilotproject van 1 jaar willen DMH en MBC een gemotiveerd team van lokale stakeholders, mensen en kerken creëren die willen bijdragen aan het opzetten van micro-ondernemingen door en voor behoeftigen om hen heen. Samen met deze stakeholders gaan we een duidelijk beeld ontwikkelen hoe dit past binnen de cultuur en het leven in Hongarije. Het project omvat een GYB-training (Generate your Business Idea-training) voor een groep potentiële ondernemers en stakeholders.

Wat willen we hierdoor bereiken

Dit proefproject zal uitwijzen of het creëren van micro-ondernemingen past in de Hongaarse cultuur, als oplossing voor armoede en re-integratie van de gevangenisjongeren. Bij positief resultaat zal een concreet plan ontwikkeld worden voor een vervolg op dit proefproject, inclusief de business training, het verkrijgen van middelen om te investeren in nieuwe bedrijven en een coaching plan voor de nieuwe bedrijven.

Lange termijn visie

De resultaten zullen worden geëvalueerd met het oog op een breder partnerschap voor de lange termijn: het opzetten van een bedrijfsopleidingscentrum in Hongarije, waar mensen kunnen leren over het starten en runnen van een eigen bedrijf, gecombineerd met een coaching van 2 jaar.