MBC4YOU centrum in de Filipijnen

MBC4YOU is een opleidings- en adviescentrum voor micro-ondernemingen voor de armen in de Filipijnen. Het helpt hen om een eigen inkomen te generen om in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzoen. Het traint hen hoe ze een stabiel bedrijf kunnen starten, en draagt hieraan bij door de beschikbare professionele vaardigheden en hulpmiddelen. MBC4YOU coacht de startende ondernemers voor een periode van maximaal twee jaar. Waar mogelijk zal het bedrijf groeien en daardoor banen creëren voor andere mensen. MBC4You streeft ernaar samen te werken met andere organisaties.

De training & coaching

MBC4YOU heeft zijn centrum midden in de sloppenwijk Payatas. De studenten komen via persoonlijke contacten, via kerken en andere organisaties zoals CCT. Het pakket studiemateriaal dat MBC4YOU gebruikt, is geschikt voor de armen. Ieder van hen wordt geholpen om een gedegen businessplan samen te stellen. Deze manier van werken verandert niet alleen de financiële vooruitzichten voor een gezin, maar ook voor de community.

Vermenigvuldiging

MBC4YOU leidt trainer en coaches op voor de communiteis waar MBC werkt, maar ook voor organisaties die deze methode willen gebruiken voor de mensen waarmee ze werken. Daarvoor is een compleet pakket aan studiematerialen en studiemethoden beschikbaar. Door onze trainingsmethode beogen we tevens nieuwe ondernemers op te leiden tot trainers en coaches voor de toekomst, zodat het werk vermenigvuldigd kan worden met een minimum aan kosten.

Partners

Waar mogelijk zal MBC4YOU samenwerken met andere organisaties, waarbij we elkaars capaciteiten kunnen benutten om de armen te helpen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Centre for Community Transformations (CCT) – Het project met CCT helpt de nieuwe ondernemers hun bedrijf te financieren door middel van sparen en lenen. CCT heeft al 25 jaar ervaring in dit werk. Hun contacten, ervaring en activiteiten zal het starten van nieuwe bedrijven stimuleren.
  • MTCE/PLTM: training van de Mangyan-bevolking in de bergen, met als doel dat PLTM een stabiel, op zichzelf staand centrum wordt dat de boeren in de bergen kan helpen met business training en het creëren van stabiele bedrijven met een grotere en stabiele markt.
  • MBC4YOU heeft projecten opgestart met ABBCOP, CCF, GCF, Compassion, Good Neighbors en andere organsiaties of kerken die werkzaam zijn in de sloppenwijken.
  • Met PhilRads zijn projecten opgestart voor de herbouw van bedrijven in rampgebieden die getroffen zijn door een tyfoon.
  • Internationale hulpverleningsorgansiaties zijn geïnteresseerd om de MBC trainings- en coachingmethode in hun vakgebied toe te passen. Voorbeelden zijn Dorcas, CBM, Good Neighbors en andere.

Financiering van de verschillende projecten

Het doel van MBC4YOU is dat bedrijven die door de armen zijn gestart zelfvoorzienend zijn. Maar deze kleine bedrijven genereren vaak niet genoeg inkomsten om de kosten van de training en coaching te financieren. De financiële middelen zijn dan ook vaak een combinatie van eigenbijdrage van de deelnemers, van projecten samen met de partners, en een aanvulling door fondsen of individuele donors.