CBM – Project trainers voor Payatas

Het project heeft een looptijd van 2 jaar en is bedoeld om 14 pastors van de kleine en arme kerken in Payatas, een van de grootste sloppenwijken van Manilla, op te leiden tot trainers op het gebied van bedrijfsontwikkeling. Zij zullen getraind worden in het verzorgen van de trainingen die ontwikkeld zijn door stichting MBC. De training houdt rekening met de specifieke situatie en uitdagingen waarmee extreem kwetsbare en gemarginaliseerde mensen worden geconfronteerd. Het doorloopt met hen een proces dat de kans op het opzetten van levensvatbaar en succesvol bedrijf aanzienlijk vergroot.

De lokale partner IShepherd

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met IShepherd, een lokale, non-profit organisatie die pastors opleidt voor kerken in Payatas. IShepherd zou graag een breder pakket aan trainingen zien in relatie tot de holistische benadering. Dat willen ze doen door predikanten te onderwijzen over spirituele en praktische aspecten van het leven en daarmee de leden van deze kerken hulp te boedem. Een bedrijfstraining en coaching voor gemotiveerde en potentiële ondernemers kan een onderdeel zijn van hun holistische benadering en kan het leven van de armen naar een hoger niveau tillen.

Toerusting en inzet van de Trainers

Het project wil bereiken:

  • 14 Pastors worden expert op het gebied van de “Start Your Business” benadering, waardoor ze de kans krijgen om inkomen te genereren voor zichzelf en voor hun gezin.
  • De pastors zijn inzetbaar voor de training van arme en gemarginaliseerde mensen in Visayas, Cebu en Mindanao die daardoor in staat zijn winstgevende bedrijven op te zetten om hen uit de armoede te halen.
  • Bij toekomstige projecten gericht op bedrijfsontwikkeling in Payatas, de plaats waar de predikanten dagelijks werkzaam zijn, kunnen ze deelnemen aan het opzetten van deze trainingen en aan het coaching van kleine bedrijven voor de mensen in hun directe leefomgeving.