Cordaid – Project voor de kansarmen

Het project is bedoeld om bij te dragen aan verbetering van de levensomstandigheden van extreem arme en kwetsbare gezinnen in de Filippijnen, door hen te helpen een eigen inkomen te genereren. Het project wordt uitgevoerd samen met CCT (Center for Community Transformation).

Doelstelling

Het project heeft als doel:

  • Het opzetten van winstgevende en duurzame bedrijven voor arme en kwetsbare mensen (voornamelijk vrouwen) in de sloppenwijken van Metro Manila (Mandaluyong, Payatas, Quezon City), Mindanao (General Santos) en Visayas (Cebu, Eastern Samar) en Mindoro. Dit worden gedaan door een combinatie van onderwijs en ondersteuning van bedrijfsgerichte activiteiten, in combinatie met spaargroepen.
  • Andere organisaties toerusten op het gebied van business development door toepassing van de MBC-aanpak in hun werkveld.

Het Project

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met CCT, een christelijke micro kredietorganisatie gevestigd in de Filipijnen. CCT is al 25 jaar actief op het gebied van spaargroepen, het verstrekken van leningen voor micro-business en werkverschaffing. De business training van MBC spreekt hen erg aan. Hun aandeel is het aandragen van gemotiveerde ondernemers en coaches voor trainingen in de gebieden waar CCT actief is. Daarnaast verstrekt het leningen voor de startende bedrijven.

Het werkgebied

Als werkgebied van het project is gekozen voor:

  • Payatas is een enorme vuilnisbelt (70 ha.), ongeveer 20 km van het centrum van Manilla, in Quezon City. De stortplaats wordt ook wel Smokey Mountains of Smokey Valley genoemd. Op de enorme afvalberg wonen tienduizenden mensen. Ze verdienen hun geld met het verzamelen en scheiden van het afval, een bezigheid waarbij veel vrouwen en kinderen betrokken zijn, die één voor één met hun blote handen de zakken doorzoeken.
  • Cebu: de tyfoon Haiyan trof het centrale deel van de Filipijnen in november 2013, met een dodental van meer dan 6000. In sommige gebieden zijn 90% van de woningen verwoest, ongeveer 2 miljoen gezinnen in 12.000 dorpen werden getroffen. Twee jaar na deze verwoestende gebeurtenis lijden veel mensen nog steeds aan de gevolgen daarvan. De middelen van bestaan, vooral in de landbouw en de visserij, werden zwaar getroffen en veel bedrijven en huishoudens werden gedwongen hun bestaan van de grond af aan opnieuw op te bouwen. Vaak zijn de middelen daartoe volledig uitgeput, zodat het erg moeilijk is om een nieuwe start te maken.
  • Mindanao is het eiland in het zuiden van de Filipijnen. In General Santos heeft CCT een trainingscentrum van waaruit MBC potentiele ondernemers zal opleiden in business development, samen met coaches om de nieuwe ondernemers te ondersteunen. CCT heeft een groep extreem arme huishoudens geïdentificeerd, veel huishoudens met grote gezinnen en waar de vrouw het gezin leidt hoofd en grote gezinnen.
  • In Mindoro is PLDT een partnerorganisatie die opgezet is door een groep 120 kerken in de bergen met meer dan 15.000 leden. PLDT is werkzaam voor een door de armste bergbewoners van Mindoro. MBC traint en coacht een team van PLDT, zodat zij daarna de Mindoro-bevolking (meest boeren) kunnen helpen om te komen tot een beter bestaan.