MINA – Project voor het koude Mongolië

MINA heeft als micro-financieringsorganisatie ten doel om de armoede te doen verminderen in Mongolië. Als een belangrijk onderdeel daarvan willen ze ondernemers beter toerusten, teneinde de economische ontwikkelingen in het land te kunnen bewerkstelligen. Maar ook om daardoor mensen in nood nieuwe hoop en een visie voor de toekomst te geven. Het langetermijn doel van MINA is een formele oprichting van een bedrijfsincubator als onderdeel van hun werk, door het MBC-programma over te nemen en te profiteren van de ervaring en bewezen programma’s van MBC.

Het Project

De totale implementatie van dit partnerschap zal gebeuren in drie fasen:

  • Fase 1: Inzicht in de MBC-methode en -materialen door deelname aan de Generate Your Business Idea (GYB) en de Start Your Business training (SYB) voor potentiële trainers, coaches voor het personeel van MINA, samen met een groep van potentiële ondernemers. Het resultaat is een set van 5 concept businessplannen, geëvalueerd door MBC. De training wordt toegepast in het veld waar MINA al actief is.
  • Fase 2: een Training van Trainers in combinatie met startende bedrijfjes. Deze training is een combinatie van een theoretische training, same met praktijk oefeningen in het veld. MBC zal ook de Coaches trainen voor de nieuwe startende bedrijven.
  • Fase 3: Het opzetten van het Business Training Centre in Mongolië. Dit wordt gecombineerd met een opleiding van Adviseurs teneinde zelf de nieuwe businessplannen kunnen evaluatie.

De GYB- en SYB-training van Fase 1 wordt gegeven voor een groep van trainers en coaches, gecombineerd met een aantal potentiële ondernemers. Naast het trainen van trainers, coaches en adviseurs, eindigt elke fase met een aantal businessplannen, geëvalueerd door MBC, waarna de bedrijven van start kunnen gaan. De coaches zullen meewerken aan de realisatie van de geëvalueerde businessplannen. MBC zal tevens een rol spelen bij het begeleiden van de trainers, de coaches en bij de evaluatie van de business plannen.

Projectkosten

Het project worden gefinancierd voor een deel door MINA, door Stichting MBC , samen met een donatie van het softwarebureau Flexhub en een enkele andere donors. Een deel van de training wordt gegeven door vrijwilligers. Voor het lenen van het startkapitaal aan de ondernemers door MINA is zij nog op zoek naar beschikbaar kapitaal. Voor meer: zie financiele ondersteuning.

De toekomstige trainers beseffen dat zij later elke vraag moeten kunnen beantwoorden….