Herstel na Tyfoon Urduja – Filipijnen

Het is nu 1 week terug dat we met het vliegtuig naar Samar, city Tagloban vlogen en vandaar met de bus naar Biliran. Het is een plaatsje gelegen aan de voet van de berg, direct aan de prachtige oceaan. Tijdens de rit heb ik genoten van het schitterende land, maar daarnaast is het een eiland dat jaarlijks getroffen wordt door tyfoons. Met name tyfoon Yolanda (2013 – 6.340 doden) en 2017 tyfoon Urduja (2017 – 27 doden) hebben veel schade nagelaten.

Het project

Onze bestemming was de 6 Barangays die onderdeel uitmaken van het project van PhilRads: herstel van de gevolgen van de tyfoons. Ons aandeel – het opstarten van bedrijfjes – is gefinancierd door Dorcas in Nederland. Aan het project nemen 150 mensen deel, onder supervisie van 6 lokale pastors. Het doel is om 30 bedrijfjes (livelihood centers) op te zetten. Het unieke hiervan is dat elke business het “eigendom” is van 25 members en 2 tot 4 mensen de uitvoerende staf zijn. Met in gedachten dat een groeiend bedrijfje werk kan bieden aan meer mensen in de toekomst. De members investeren hun deel van het kapitaal in de business, zijn in ieder geval al klanten en oefenen een positieve druk uit op de staf van het gezamenlijke bedrijfje.

Hoe kwam het tot stand

Het project is samen met pastor Dante Sonido opgezet. Zijn verlangen is om ook de armoede het hoofd te bieden, juist in dat gebied dat erg te leiden heeft onder de steeds terugkerende kracht van de natuur. In overleg met de lokale kerkjes en leiders van de dorpjes, en door selectie van deelnemers, is er een nu een groep die ervoor gaat om de armoede het hoofd te bieden.

Het sterke punt is dat de 6 (5 vrouwelijke) pastors zo gemotiveerd zijn en dit overgedragen hebben aan de deelnemers. Ieder van hen is verantwoordelijk over 5 livelihood centers en functioneert tevens als coach, Hiervoor hebben zijn de opleiding voor coaches van MBC gevolgd. Zij hebben tot nu toe enorm veel tijd geïnvesteerd.

De businessplannen

Het doel van dit bezoek was het trainen van pastors om de bedrijfjes te kunnen coachen (Paul Casuga en Nick) en daarnaast het evalueren van 10 businessplannen (Bronno en Nick). Door individuele gesprekken hebben we de 10 businessplannen kunnen afronden. Van sommigen moesten we vragen opnieuw een marktonderzoek te doen. Maar ’s avonds en in het weekend hebben ze met de pastors hard gewerkt om het op tijd klaar te krijgen.

Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst

Als de 30 businessplannen zijn afgerond (eind september), gaat een eerste groep van bedrijfjes van start. De investering is een donatie vanuit Manila. Deze donatie wordt als een renteloze lening beschikbaar gesteld aan de bedrijfjes, zodat na terugbetaling een volgende hiermee van start kan gaan (revolving fonds).

Een project als dit is herstel na een ramp en is afgerond eind van dit jaar. Dan wordt het volledig overgedragen aan de lokale leiders. Graag zouden we dit project een paar jaar willen begeleiden in het opstarten en runnen van de bedrijfjes, zodat de investeringen terugkomen en opnieuw voor anderen gebruikt kunnen worden. Ook omdat in andere ramp-projecten zonder verdere begeleiding, er soms niets van overgebleven is.

Verslag van Bronno Mulder, Foudation MBC in the Netherlands.