Van vod tot vod – Filipijnen

Het minimumloon in de Filipijnen is ongeveer 300 peso per dag (zo’n 6 euro). Rebekka is de laatste jaren werkzaam in de mattenvlechtinsdustrie om wat extra inkomen voor de familie te genereren. Haar man verdient een bescheiden salaris, maar het is moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen voor het gezin van vier. Rebekka nam deel aan de Start Your Business training met een positieve houding en een brede glimlach. Ze werkte erg toegewijd aan de oefeningen met alle financiële berekeningen. Opdracht 31 is het berekenen van winst en verlies. Ze had de vorige 30 opdrachten voltooid, waaronder Vaste en Variabele kosten en andere financiële concepten. Vol verwachting keek ze naar het eindresultaat. Plotseling veranderde de uitdrukking op har gezicht en begon ze te huilen. Op de vraag wat er aan de hand was, antwoordde ze zachtjes met teleurstelling in haar stem. De opdrachten hadden haar het inzicht gegeven dat ze de laatste jaren zo’n 390 peso (bijna 8 euro) per maand had verdiend! Ze was er kapto van dat ze zo hard had gewerkt voor zo weinig!

Rebekka en haar trainers bedachten een alternatief. Door naast haar reguliere geweven matjes, ook andere producten aan te bieden met een hogere winstmarge, zoals pothouders en deurmatten, kon ze een flink hoger inkomen genereren.

Op de foto’s is Rebekka’s bescheiden huisje te zien; zo’n 5 vierkante meter. Op de vraag wat er veranderd was voor Rebekka sinds de training, antwoordde ze verblijd dat ze niet langer van de ‘loonhaaien’ hoefde te lenen (20% rente per maand), door dat wat ze leerde in de training. Ze had een positieve cash flow en ze verdiende nu meer dan vóór de training. Ze wil de komende maanden graag elektriciteit in haar huis laten installeren. De naaimachine die ze heeft gebruikt ze nu nog handmatig. Maar er zit een motor in, zodat ze -wanneer ze elektriciteit heeft, de machine een veel hogere productie kan laten draaien!