Junkshop Uitbreiding

Shirly is de eigenaar van een junkshop. Mensen die herbruikbaar materiaal uit afval verzamelen, kunnen dat bij haar inleveren. De oude flessen, het karton, glas, metaal, etc. verkoopt zij dan in grotere hoeveelheden aan de recyclefabriek. Ze heeft geen werkplaats maar een oude vrachtwagen. De afvalverzamelaars staan in de rij voor haar vrachtwagen om hun verzamelde oude troep bij haar in te leveren in ruil voor pesos. Shirly wil graag uitbreiden.

“Ik kwam in aanraking met de training van het MBC en leerde de kennis die ik daar opdeed in de praktijk te brengen in mijn bedrijf. Mijn ene vrachtwagen zorgt voor veel oponthoud voor de in- en verkoop van de recyclebare materialen.”

Met de hulp van het MBC schreef zij een Business Plan om de aanschaf van een tweede vrachtwagentje mogelijk te maken. Met een lening van de microfinancieringsorganisatie CCT, een partner van MBC, kon ze en tweedehands wagen kopen. Nu is er veel meer doorloop. Terwijl de ene vrachtwagen de oude materialen naar de fabriek brengt, kunnen de afvalverzamelaar hun spullen inleveren bij haar tweede vrachtwagen. Als die terugkeert van de fabriek worden de rollen omgedraaid.

Shirly ervoer niet alleen overdracht van theoretische kennis van het MBC, maar ook betrokkenheid van de teamleden van het MBC bij het wel en wee van haar gezin en bedrijf. Op Facebook beschreef ze haar blijdschap en toonde trost de foto’s van haar nieuwe vrachtwagen. Ook heeft ze plannen om de vrachtwagen te gaan inzetten als verhuiswagen om zo meer inkomsten te genereren.