Partnerschap

MBC als partner voor uw organisatie

Wilt u graag bijdragen om de cyclus van armoede te doorbreken en om maatschappelijk kansarme mensen een nieuw perspectief voor de toekomst te geven? Ontbreekt bij u de ervaring en kundigheid om dit vorm te geven op een manier die past binnen de betreffende cultuur? Samen met uw team of organisatie kan MBC nieuwe mogelijkheden scheppen voor micro- bedrijfjes in het gebied waar u werkzaam bent.
MBC heeft een aanpak en bijbehorend cursusmateriaal ontwikkeld dat breed toepasbaar is. Deze ontwikkeling is begonnen in de sloppenwijken in de Filipijnen. De samenwerking met organisaties en lokale groepen is daarna uitgebreid naar Egypte, Hongarije, Mongolië, Tadzjikistan, Georgië. Naar verwachting zullen meerdere landen hierop volgen. Samen met de lokale organisatie kijken we wat er nodig is om hun eigen Business Training Centrum vorm te geven.

Partners

MBC Philippines – CIC Georgia – Dorcas Ministries Hungary – MINA Mongolia – Life Vision Egypt – TBDG Tadjikistan